Financiën

Tijdens het tekenen van het koopcontract is een ieder medegedeeld dat er kosten zijn verbonden aan een gemeenschappelijk mandelig terrein. Door de Algemene Ledenvergadering wordt een bedrag voor de kosten vastgesteld en ieder jaar wordt hierover op de jaarlijkse vergadering volledige openheid van zaken gegeven.

Jaarlijkse kosten: € 120,- (per kwartaal: € 30,-)
Op rekeningnummer: NL23RABO0165820365

LET OP: Betaalt u op tijd? Dan krijgt u een korting van € 10,- op uw kwartaalbedrag. U mag deze korting zelf al in mindering brengen. De bedragen zijn dan als volgt:
– Per kwartaal: € 20,-
– Per jaar: € 80,-

Jaarbetalingen moeten voldaan zijn vóór 30 januari van dat lopende kalenderjaar. Betaling altijd onder vermelding van uw adres.

Kwartaalbetalingen moeten voldaan zijn binnen 30 dagen na aanvang van het kwartaal. Zie hieronder de termijnen en uiterste betaaldata.

Termijnen:
1e kwartaal, 1 januari (betalen vóór 30 januari)
2e kwartaal, 1 april (betalen vóór 30 april)
3e kwartaal, 1 juli (betalen vóór 30 juli)
4e kwartaal, 1 oktober (betalen vóór 30 oktober)

Het gemakkelijkst is om in internetbankieren een periodieke ‘geagendeerde’ of automatische betaling te maken, die het verschuldigde bedrag op elke eerste dag van het kwartaal of jaar overboekt. U heeft er dan geen omkijken meer naar.

Incasso
Wanneer een eigenaar niet op tijd betaalt, worden de volgende stappen genomen:

  • De betalingskorting vervalt.
  • Het secretariaat verstuurt een zogenoemde 14-dagen brief. Hierin staat de openstaande vordering vernoemd en de manier waarop betaald moet worden.
  • De genoemde brief bevat een wettelijke termijn van 14 dagen waarin betaalt moet worden.
  • Als deze betaling niet tijdig is bijgeschreven, volgt een incassoprocedure. Hiervoor wordt een incassobureau ingeschakeld.
  • Kosten gemaakt of opgelegd door het incassobureau zijn voor de wanbetaler.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een opdracht voor automatische overschrijving, in dit geval bij de Rabobank.