Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef het door aan het bestuur. We kunnen dan een bericht voor de notaris klaarzetten en we zorgen er voor dat de nieuwe bewoners een welkomsbericht krijgen.

Let op: U moet in uw koopcontract een artikel opnemen over het binnenterrein. U bent tenslotte eigenaar van 1/60ste onverdeeld aandeel van het gemeenschappelijk mandelig binnenterrein en dat moet “overgedragen” worden. Als u dit niet in het koopcontract opneemt, riskeert u een boete van € 500,-.

Appartement?

Als u een appartement bezit en deze wilt verkopen heeft u documenten nodig. De makelaar zal u hiernaar vragen. U vindt deze documenten onder het kopje downloads.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het bestuur.