Categorie: VVM

 • Financieel overzicht 2022

  Het financiële overzicht over 2022 vind je onder Downloads.

 • Jaarverslag en financieel overzicht 2021

  Het jaarverslag en het financiële overzicht van 2021 staat onder Downloads.

 • Verslagen 2021 en ALV 2022

  De verslagen over 2021 zijn wat verlaat. Onze excuses daarvoor. Nu de maatregelen rondom corona definitief op hun retour lijkten te zijn, zullen we binnenkort een nieuwe ALV plannen. Eén van de agendapunten zal de hoogte van de contributie zijn. Jullie krijgen hierover nog bericht. Heb je zelf voorstellen of punten waarover je wilt overleggen?…

 • Verslagen 2020

  De verslagen over 2020 vind je onder het kopje Downloads.

 • Verkeersbeleid binnenterrein

  In de afgelopen ALV is het verkeersgedrag op het binnenterrein ter sprake gekomen. Het lijkt ons daarom goed de belangrijkste regels even aan te stippen en ook uit te leggen waarom die er zijn.

 • Informatie

  Welkom op de website van de Vereniging voor Mandeligheid “Il Promenade 1”. In bovenstaande menubalk vind je alle informatie over de vereniging. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, stuur ons dan een mailtje.